1. هرگونه توهین به اعتقادات و مقدسات و نظام ج.ا.ا ممنوع است..
2. هرگونه بحث سیاسی و بحث در مورد مسائل جنسی ممنوع است.
3. هرگونه تبلیغ وبلاگ و وبسایت، آی دی و شماره دادن ممنوع است.
4. احترام به حقوق تمامی کاربران الزامی میباشد.
5. استفاده از نامهای غیر اخلاقی و خلاف قوانین، ممنوع است.
6. رعایت قوانین فوق، برای تمامی کاربران الزامی میباشد.